Στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, μεταξύ των άλλων διατάξεων παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής των σκαφών στο ηλεκτρονικό μητρώο μέχρι την 15/9/2019.

Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες πλοίων:

  1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 (ναυλοσύμφωνο)
  2. Τα ημερόπλοια ανεξαρτήτου ολικού μήκους και
  3. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής άνω των επτά (7) μέτρων ολικού μήκους