Η  EVAL αναζητά συνεργάτες για τις ακόλουθες θέσεις:

1.      Πωλητή εξαγωγών

Επιθυμητά Προσόντα

 •  Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
 • Γνώση εμπορικής αλληλογραφίας
 • Γνώση συστημάτων ERP, MS Office 
 • Καλή γνώση διαδικασιών Logistics
 • 2 χρόνια  προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Δυνατότητα διερεύνησης των αγορών με στόχο την τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρίας σε αγορές εξωτερικού
 • Δυνατότητα για συμμετοχή και εκπροσώπηση της εταιρίας σε εκθέσεις εξωτερικού
 • Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό
 • Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες, επαγγελματισμό και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα
 • Ικανότητα οργάνωσης, σχεδιασμού και τήρησης προτεραιοτήτων


Επικοινωνία και Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων: george.v@eval.gr  

 

2.      Υπεύθυνο Αποθήκης για τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο

Το νέο στέλεχος θα αναφέρεται κατευθείαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και θα αναλάβει τη διαχείριση, την οργάνωση και τη διοίκηση των αποθηκών της εταιρίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της. 

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση με ανάλογες ευθύνες, σε μεγάλο κέντρο αποθήκευσης εμπορικής εταιρίας ή σε 3PL
 • Άριστη γνώση διαδικασιών (τήρηση όλου του προγράμματος λειτουργίας αποθήκευσης, παραλαβών, Picking, διανομής κ.λπ.)
 • Ικανότητα συντονισμού και διαχείρισης έργων
 • Ικανότητα διοίκησης ομάδας
 • Ικανότητα αναλυτικής σύνταξης αναφορών προς τη διοίκηση
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Ηλικία έως 45 ετών
 • Κάτοχος μεταφορικού μέσου

Παροχές

 • Μισθός και πριμ παραγωγικότητας, ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου και τις δυνατότητες του


Επικοινωνία και Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων
: george.v@eval.gr